Tài liệu chủ đề xác suất

Tài liệu chủ đề xác suất

Tài liệu gồm 52 trang, bao gồm kiến thức trọng tâm, hệ thống ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm tự luyện chủ đề xác suất, có đáp án và lời giải chi tiết; giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 2.

Bạn đang đọc: Tài liệu chủ đề xác suất

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1) Phép thử và Không gian mẫu.
2) Biến cố.
3) Các phép toán với biến cố.
4) Xác suất của biến cố (định nghĩa cổ điển).
5) Các quy tắc tính xác suất.
6) Xác suất của biến cố đối.
II. HỆ THỐNG VÍ DỤ MINH HỌA
Dạng 1: Tính xác suất bằng định nghĩa cổ điển.
Dạng 2: Tính xác suất thông qua biến cố đối.
Dạng 3: Tính xác suất thông qua các quy tắc cộng và nhân.
BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *