Tài liệu học tập HK1 Toán 10 – Huỳnh Phú Sĩ

Tài liệu học tập HK1 Toán 10 – Huỳnh Phú Sĩ

Tài liệu gồm 101 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Huỳnh Phú Sĩ, tổng hợp lý thuyết cần nắm và tuyển chọn các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm môn Toán 10 (Đại số 10 và Hình học 10) giai đoạn học kỳ 1 (HK1).

Bạn đang đọc: Tài liệu học tập HK1 Toán 10 – Huỳnh Phú Sĩ

1. ĐẠI SỐ 10
Chương 1. Mệnh đề. Tập hợp.
Bài 1. Mệnh đề 06.
Bài 2. Tập hợp 09.
Bài 3. Các phép toán tập hợp 11.
Bài 4. Các tập hợp số 13.
Bài 5. Số gần đúng. Sai số 16.
Chương 2. Hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai.
Bài 1. Hàm số 18.
Bài 2. Hàm số y = ax + b 23.
Bài 3. Hàm số bậc hai 26.
Chương 3. Phương trình. Hệ phương trình.
Bài 1. Đại cương về phương trình 29.
Bài 2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai 33.
Bài 3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn 37.
2. HÌNH HỌC 10
Chương 1. Vectơ.
Bài 1. Các định nghĩa 42.
Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ 45.
Bài 3. Tích của vectơ với một số 49.
Bài 4. Hệ trục tọa độ 52.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *