Tài liệu học tập HK2 Toán 10 – Huỳnh Phú Sĩ

Tài liệu học tập HK2 Toán 10 – Huỳnh Phú Sĩ

Tài liệu gồm 69 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Huỳnh Phú Sĩ, tổng hợp lý thuyết cần nắm và tuyển chọn các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm môn Toán 10 (Đại số 10 và Hình học 10) giai đoạn học kỳ 2 (HK2).

Bạn đang đọc: Tài liệu học tập HK2 Toán 10 – Huỳnh Phú Sĩ

ĐẠI SỐ:
Chương 4. Bất đẳng thức. Bất phương trình.
+ Bài 1. Bất đẳng thức 06.
+ Bài 2. Bất phương trình & hệ bất phương trình một ẩn 09.
+ Bài 3. Dấu của nhị thức bậc nhất 12.
+ Bài 4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn 16.
+ Bài 5. Dấu của tam thức bậc hai 19.
Chương 5. Thống kê.
+ Bài 4. Phương sai & độ lệch chuẩn 22.
Chương 6. Cung & góc lượng giác. Công thức lượng giác.
+ Bài 1. Cung & góc lượng giác 26.
+ Bài 2. Giá trị lượng giác của một cung 29.
+ Bài 3. Công thức lượng giác 33.
HÌNH HỌC:
Chương 2. Tích vô hướng & Ứng dụng.
+ Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ o 0 đến o 180 37.
+ Bài 2. Tích vô hướng của hai vectơ 39.
+ Bài 3. Các hệ thức lượng trong tam giác & Giải tam giác 42.
Chương 3. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng.
+ Bài 1. Phương trình đường thẳng 47.
+ Bài 2. Phương trình đường tròn 53.
+ Bài 3. Phương trình đường elip 57.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *