Tài liệu học tập Toán 10 chủ đề mệnh đề và tập hợp – Lê Quang Xe

Tài liệu học tập Toán 10 chủ đề mệnh đề và tập hợp – Lê Quang Xe

Tài liệu học tập Toán 10 chủ đề mệnh đề và tập hợp gồm 83 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Quang Xe, cập nhật đầy đủ các dạng toán mệnh đề và tập hợp của ba bộ sách giáo khoa Toán 10 mới: Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, Cánh Diều.

Bạn đang đọc: Tài liệu học tập Toán 10 chủ đề mệnh đề và tập hợp – Lê Quang Xe

Tài liệu học tập Toán 10 chủ đề mệnh đề và tập hợp – Lê Quang Xe

CHƯƠNG 1. MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP 1.
Bài 1. MỆNH ĐỀ 1.
A Tóm tắt lí thuyết 1.
B Các dạng toán thường gặp 7.
+ Dạng 1. Nhận diện, xét tính đúng sai của mệnh đề, mệnh đề chứa biến 7.
+ Dạng 2. Phủ định của một mệnh đề 9.
+ Dạng 3. Mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, mệnh đề tương đương 10.
+ Dạng 4. Mệnh đề với kí hiệu ∀ và ∃ 11.
C Bài tập rèn luyện 12.
D Bài tập tự rèn luyện 20.
Bài 2. TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP 35.
A Tóm tắt lí thuyết 35.
B Các dạng toán thường gặp 38.
+ Dạng 1. Tập hợp và phần tử của tập hợp 38.
+ Dạng 2. Tập con. Tập bằng nhau 39.
+ Dạng 3. Thực hiện các phép toán trên tập hợp 43.
+ Dạng 4. Sử dụng biểu đồ ven giải toán 44.
+ Dạng 5. Xác định giao – hợp của hai tập hợp. 46.
+ Dạng 6. Xác định hiệu và phần bù của hai tập hợp. 48.
C Bài tập rèn luyện 50.
D Bài tập tự luyện 58.
Bài 3. ÔN TẬP CHƯƠNG 1 67.
A Bài tập tự luận 67.
B Bài tập trắc nghiệm 72.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *