Tài liệu ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán – Trần Quốc Nghĩa

Tài liệu ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán – Trần Quốc Nghĩa

Tài liệu gồm 160 trang với nội dung gồm các phần:

Bạn đang đọc: Tài liệu ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán – Trần Quốc Nghĩa

Phần 1. BÀI TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ
+ Vấn đề 1. CĂN THỨC
+ Vấn đề 2. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
I. Hàm số bậc nhất
II. Hàm số bậc hai
III. Sự tương giao giữa parabol (P) và đường thẳng (d)
+ Vấn đề 3. PHƯƠNG TRÌNH
I. Phương trình bậc nhất
II. Phương trình bậc hai
III. Phương trình trùng phương
IV. Phương trình chứa căn thức và trị tuyệt đối
V. Phương trình chứa tham số
VI. Phương trình chứa ẩn ở mẫu. Phương trình bậc cao

+ Vấn đề 4. HỆ PHƯƠNG TRÌNH
I. Giải hệ phương trình
II. Hệ phương trình chứa tham số
+ Vấn đề 5. BẤT PHƯƠNG TRÌNH
+ Vấn đề 6. GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PT – HPT
+ Vấn đề 7. HÌNH HỌC
I. Hệ thức lượng trong tam giác
II. Đường tròn
III. Hình trụ – Hình nón – Hình cầu
+ Vấn đề 8. BÀI TẬP TỔNG HỢP
Phần 2. ĐỀ THI BÌNH DƯƠNG
Phần 3. ĐỀ THI TPHCM
Phần 4. ĐỀ THI CÁC TỈNH NĂM 2015 – 2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *