Tổng ôn tập TN THPT 2020 môn Toán: Phép đếm – cấp số cộng – cấp số nhân

Tổng ôn tập TN THPT 2020 môn Toán: Phép đếm – cấp số cộng – cấp số nhân

Tài liệu gồm 19 trang, được tổng hợp và biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Bảo Vương, tuyển chọn các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm các chuyên đề: Quy tắc cộng, quy tắc nhân và hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp; Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân … có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh tổng ôn kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán.

Bạn đang đọc: Tổng ôn tập TN THPT 2020 môn Toán: Phép đếm – cấp số cộng – cấp số nhân

Khái quát nội dung tài liệu tổng ôn tập TN THPT 2020 môn Toán: Phép đếm – cấp số cộng – cấp số nhân:
A. PHÉP ĐẾM
1. Lý thuyết.
+ Quy tắc nhân: Để hoàn thành công việc cần chia ra k giai đoạn → Sử dụng quy tắc nhân.
+ Quy tắc cộng: Để hoàn thành công việc bằng nhiều trường hợp → Sử dụng quy tắc cộng.
+ Hoán vị: Xếp n phần tử theo thứ tự → Sử dụng hoán vị.
+ Tổ hợp: Chọn k phần tử trong n phần tử tùy ý → Sử dụng tổ hợp.
+ Chỉnh hợp: Chọn k phần tử trong n phần tử và xếp → Sử dụng chỉnh hợp.
2. Câu hỏi và bài tập cùng mức độ đề minh họa.

B. CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN
1. Lý thuyết.
+ Cấp số cộng: Một dãy số được gọi là cấp số cộng nếu số liền sau trừ số liền trước bằng một hằng số không thay đổi, hằng số không thay đổi đó được gọi là công sai d.
+ Cấp số nhân: Một dãy số được gọi là cấp số nhân nếu số liền sau chia số liền trước bằng một hằng số không thay đổi, hằng số không thay đổi đó được gọi là công bội q.
2. Câu hỏi và bài tập cùng mức độ đề minh họa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *