Tư duy dồn biến trong bất đẳng thức – Đoàn Trí Dũng vs Hà Hữu Hải

Tư duy dồn biến trong bất đẳng thức – Đoàn Trí Dũng vs Hà Hữu Hải

Tài liệu Tư duy dồn biến trong bất đẳng thức của 2 thầy Đoàn Trí Dũng và Hà Hữu Hải gồm 18 trang với 13 bài toán bất đẳng thức được xử lý bằng phương pháp dồn biến. Tài liệu này được sử dụng trong khóa học 24h học toán – chiến thắng 3 câu phân loại.

Bạn đang đọc: Tư duy dồn biến trong bất đẳng thức – Đoàn Trí Dũng vs Hà Hữu Hải

I. Giới thiệu cơ bản về bất đẳng thức Cauchy (AM – GM)
II. Các hệ quả của bất đẳng thức Cauchy (AM – GM)
III. Sử dụng bất đẳng thức AM – GM đưa về biến cần tìm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *