Tư duy logic tìm tòi lời giải hệ phương trình – Mai Xuân Vinh

Tư duy logic tìm tòi lời giải hệ phương trình – Mai Xuân Vinh

Sách gồm 535 trang hướng dẫn tư duy logic tim tòi lời giải hệ phương trình, sách do tác giả Mai Xuân vinh chủ biên.

Bạn đang đọc: Tư duy logic tìm tòi lời giải hệ phương trình – Mai Xuân Vinh

Chương I. Phương pháp giải hệ phương trình
I. Phương pháp thế đại số
II. Phương pháp phân tích nhân tử
III. Phương pháp tạo nhân tử bằng kỷ thuật cộng, trừ, nhân chéo
IV. Hệ phương trình giải bằng phương pháp ẩn phụ hóa
+ Ẩn phụ hóa với hệ hữu tỷ
+ Ẩn phụ hóa với hệ chứa căn thức

V. Hệ phương trình giải bằng phương pháp hàm số
VI. Hệ phương trình giải bằng phương pháp đánh giá
Chương II. Suy luận tìm lời giải hệ phương trình bằng kỹ năng đặc biệt hóa
I. Tìm mối quan hệ giữa các biến trên một phương trình của hệ
II. Hệ phương trình không có mối quan hệ giữa các biến trên một phương trình
Chương iii. Hệ phương trình tổng hợp
I. Một số hệ phương trình đặc trưng
II. Phụ lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *