Tuyển chọn 100 bài toán hình học giải tích phẳng Oxy – Nguyễn Minh Tiến

Tuyển chọn 100 bài toán hình học giải tích phẳng Oxy – Nguyễn Minh Tiến

Tài liệu gồm 78 trang tuyển chọn 100 bài toán hình học giải tích phẳng Oxy có lời giải chi tiết do tác giả Nguyễn Minh Tiến sưu tầm và biên soạn.

Bạn đang đọc: Tuyển chọn 100 bài toán hình học giải tích phẳng Oxy – Nguyễn Minh Tiến

Trích dẫn tài liệu:
+ Trong hệ trục tọa độ Oxy cho tam giác ABC biết đường cao kẻ từ A, trung tuyến kẻ từ B và phân giác kẻ từ C có phương trình lần lượt là (d1): 3x − 4y + 27 = 0; (d2): 4x + 5y − 3 = 0; (d3): x + 2y − 5 = 0. Xác định tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

+ Trong hệ trục tọa độ Oxy cho tam giác ABC có điểm B (1/2; 1). Đường tròn nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với các cạnh BC, CA và AB tại D, E và F. Biết điểm D (3; 1) và phương trình đường thẳng EF có phương trình là (d) : y − 3 = 0. Tìm tọa độ đỉnh A biết đỉnh A có tung độ không âm.
+ Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho hình vuông ABCD có điểm B thuộc đường thẳng (d): 5x + 3y − 10 = 0. Gọi M là điểm đối xứng với D qua C, H và K (1; 1) lần lượt là hình chiếu của D, C lên AM. Xác định tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD biết phương trình đường thẳng đi qua H và tâm I của hình vuông là (d1) : 3x + y + 1 = 0.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *