Tuyển chọn 410 Hệ phương trình Đại số – Nguyễn Minh Tuấn

Tuyển chọn 410 Hệ phương trình Đại số – Nguyễn Minh Tuấn

Tài liệu gồm 257 trang giải chi tiết 410 bài toán hệ phương trình Đại số, tài liệu được biên soạn bởi tác giả Nguyễn Minh Tuấn. Nội dung tài liệu gồm hai chương:

Bạn đang đọc: Tuyển chọn 410 Hệ phương trình Đại số – Nguyễn Minh Tuấn

Chương 1. Một số phương pháp và các loại hệ cơ bản
1.1 Các phương pháp chính để giải hệ phương trình
1. Rút x theo y hoặc ngược lại từ một phương trình
2. Phương pháp thế
3. Phương pháp hệ số bất định
4. Phương pháp đặt ẩn phụ
5. Phương pháp sử dụng tính đơn điệu của hàm số
6. Phương pháp lượng giác hóa
7. Phương pháp nhân chia các phương trình cho nhau
8. Phương pháp đánh giá
9. Phương pháp phức hóa
10. Kết hợp các phương pháp trên

1.2 Một số loại hệ phưng trình cơ bản
1. Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn
2. Hệ phương trình gồm một phương trình bậc nhất và một phương trình bậc hai
3. Hệ phương trình đối xứng loại I
4. Hệ phương trình đối xứng loại II
5. Hệ đẳng cấp
Chương 2. Tuyển tập những bài hệ đặc sắc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *