Tuyển tập 110 bài toán hình học giải tích phẳng Oxy – Nguyễn Đình Sỹ

Tuyển tập 110 bài toán hình học giải tích phẳng Oxy – Nguyễn Đình Sỹ

Tuyển tập 110 bài toán hình học giải tích phẳng Oxy hay nhất của tác giả Nguyễn Đình Sỹ. Các bài toán trong tài liệu được chọn lọc kĩ càng, bao gồm nhiều dạng khác nhau. Mỗi bài giải đều có đáp án chi tiết. Tài liệu gồm  50 trang. Hy vọng tài liệu sẽ giúp bạn đọc ‘chiến thắng’ một trong những câu phân loại của đề thi Quốc gia.

Bạn đang đọc: Tuyển tập 110 bài toán hình học giải tích phẳng Oxy – Nguyễn Đình Sỹ

Trích dẫn tài liệu:
+ Trong mặt phẳng oxy cho ΔABC có A(2; 1). Đường cao qua đỉnh B có phương trình x – 3y – 7 = 0. Đường trung tuyến qua đỉnh C có phương trình: x + y +1 = 0. Xác
định tọa độ B và C. Tính diện tích ΔABC.

+ Trong (Oxy) cho hai điểm A(2√3; 2) và B(2√3; -2)
a/ Chứng tỏ tam giác OAB là tam giác đều
b/ Chứng minh rằng tập hợp các điểm M sao cho: MO^2 + MA^2 + MB^2 = 32 là một đường tròn (C)
c/ Chứng tỏ (C) là đường tròn ngoại tiếp tam giác OAB
+ Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2; -1) và đường tròn (c1): x^2 + y^2 = 9. Hãy viết phương trình đường tròn (C2) có bán kính bằng 4 và cắt đường tròn (C1) theo dây cung qua M có độ dài nhỏ nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *