Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm môn Toán 10 (phần 1)

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm môn Toán 10 (phần 1)

Tài liệu gồm 188 trang được biên soạn bởi tập thể quý thầy, cô giáo trong Nhóm Toán và LaTeX, tuyển chọn các câu hỏi và bài toán trắc nghiệm môn Toán lớp 10 có đáp án, phần 1 của tài liệu bao gồm các chương: Mệnh đề và Tập hợp (Đại số 10 chương 1), Hàm số bậc nhất và bậc hai (Đại số 10 chương 2), Vectơ (Hình học 10 chương 1).

Bạn đang đọc: Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm môn Toán 10 (phần 1)

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm môn Toán 10 (phần 1)

Mục lục tài liệu tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm môn Toán 10 (Phần 1):
VẤN ĐỀ 1. MỆNH ĐỀ &TẬP HỢP
1. Mệnh đề: mệnh đề phủ định, mệnh đề kéo theo.
2. Mệnh đề: mệnh đề tương đương, mệnh đề chứa biến.
3. Tập hợp, tập con, các tập hợp số.
4. Các phép toán trên tập hợp.
5. Số gần đúng, sai số.
6. Đề kiểm tra Đại số 10 chương 1.

VẤN ĐỀ 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT & HÀM SỐ BẬC HAI
7. Đại cương về hàm số: tập xác định, tính đơn điệu.
8. Đại cương về hàm số: tính chẵn lẻ, đồ thị.
9. Hàm số bậc nhất: tập xác định, tính đơn điệu.
10. Hàm số bậc nhất: đồ thị.
11. Hàm số bậc hai: tập xác định, tính đơn điệu.
12. Hàm số bậc hai: đồ thị.
13. Hàm số bậc hai: giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.
14. Đề kiểm tra Đại số 10 chương 2.
VẤN ĐỀ 3. VEC-TƠ
15. Véc-tơ: các định nghĩa.
16. Tổng, hiệu hai véc-tơ.
17. Tích của véc-tơ với một số.
17.1. Thu gọn biểu thức, xét tính đúng sai của đẳng thức.
17.2. Biểu diễn một véc-tơ theo hai véc-tơ không cùng phương.
17.3. Xác định điểm thoả mãn đẳng thức véc-tơ.
17.4. Sự cùng phương, thẳng hàng, song song.
17.5. Ôn tập tổng hợp.
18. Hệ trục tọa độ.
19. Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1.

Các bài tập trong mỗi dạng toán được phân thành ba mức độ: mức độ dễ, mức độ vừa và mức độ khó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *