Tuyệt kĩ bấm máy Casio giải phương trình – hệ phương trình – bất phương trình

Tuyệt kĩ bấm máy Casio giải phương trình – hệ phương trình – bất phương trình

Tài liệu gồm 24 trang hướng dẫn tuyệt kỹ bấm máy Casio để tìm hướng giải và giải nhanh các bài toán phương trình, hệ phương trình và bất phương trình.

Bạn đang đọc: Tuyệt kĩ bấm máy Casio giải phương trình – hệ phương trình – bất phương trình

Các dạng toán có trong tài liệu:
+ Dạng 1. Các mối quan hệ được rút ra từ một phương trình
+ Dạng 2. Các mối quan hệ được rút ra từ kết hợp hai phương trình

Đây là một phương pháp giúp định hướng nhanh mối quan hệ giữa x và y, rất thích hợp áp dụng với các phương pháp phân tích thành nhân tử, phương pháp hàm số và đánh giá … Đặc biệt là khả năng sử dụng để giải phương trình, bất phương trình vô tỷ, phân tích phương trình bậc 4 thành nhân tử.

Hy vọng sau tài liệu này các bạn sẽ có cái nhìn khác về hệ phương trình và có thể dễ dàng giải quyết các bài toán tương tự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *