Vận dụng các tính chất hình học phẳng vào bài toán tọa độ Oxy – Võ Quang Mẫn (Tập 1 – phiên bản 2016)

Vận dụng các tính chất hình học phẳng vào bài toán tọa độ Oxy – Võ Quang Mẫn (Tập 1 – phiên bản 2016)

Tài liệu vận dụng các tính chất hình học phẳng vào bài toán tọa độ Oxy của tác giả Võ Quang Mẫn (Tập 1 – phiên bản 2016).

Bạn đang đọc: Vận dụng các tính chất hình học phẳng vào bài toán tọa độ Oxy – Võ Quang Mẫn (Tập 1 – phiên bản 2016)

Các nội dung có trong tài liệu:

1. TÍNH CHẤT KINH ĐIỂN CẦN NẮM VỮNG
2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN YẾU TỐ BA ĐỈNH CƠ BẢN
2.1. Bài toán AHO
2.2. Bài toán AHG
2.3. Bài toán AHM
2.4. Bài toán AGO

2.5. Bài toán AIO
2.6. Bài toán HMD
3. GIẢI ĐỀ THI THỬ THÔNG QUA PHÁT HIỆN TÍNH CHẤT
4 BÀI TẬP RÈN LUYỆN
4.1. Bài tập rèn luyện cơ bản bổ sung
4.2. Các bài hình oxy trong đề thi thử 2015

Xem tiếp tập 2: Một số tính chất hay dùng trong hình học phẳng Oxy tập 2 – Võ Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *