Vận dụng – vận dụng cao hàm số và phương trình bậc 1 – 2

Vận dụng – vận dụng cao hàm số và phương trình bậc 1 – 2

Tài liệu gồm 88 trang tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm mức độ vận dụng – vận dụng cao thuộc chuyên đề hàm số và phương trình bậc 1 – 2, các bài toán đều có đáp án, tài liệu được biên soạn bởi tập thể quý thầy, cô giáo giảng dạy môn Toán trên toàn quốc.

Bạn đang đọc: Vận dụng – vận dụng cao hàm số và phương trình bậc 1 – 2

Các vấn đề chính trong tài liệu:
+ Vấn đề 1. Tập xác định và tập giá trị.
+ Vấn đề 2. Xét sự biến thiên, tính chẵn – lẻ, tính tuần hoàn của hàm số.
+ Vấn đề 3. Đồ thị hàm số và ứng dụng.
+ Vấn đề 4. Sự tương giao đồ thị.
+ Vấn đề 5. Bài toán min – max.
+ Vấn đề 6. Ứng dụng hàm số vào giải các bài toán khác.
+ Vấn đề 7. Hàm hợp – tính giá trị hàm số.
+ Vấn đề 8. Tiếp tuyến – tiếp xúc.
+ Vấn đề 9. Tập hợp điểm.
+ Vấn đề 10. Phương trình bậc nhất và bậc hai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *