Ví dụ và bài tập phương trình, bất phương trình và hệ phương trình – Trần Văn Toàn

Ví dụ và bài tập phương trình, bất phương trình và hệ phương trình – Trần Văn Toàn

Tài liệu gồm 164 trang được biên soạn bởi thầy Trần Văn Toàn tuyển tập các ví dụ và bài tập chuyên đề phương trình, bất phương trình và hệ phương trình trong chương trình Đại số 10.

Bạn đang đọc: Ví dụ và bài tập phương trình, bất phương trình và hệ phương trình – Trần Văn Toàn

Chủ đề 1. Phương trình quy về bậc hai
1.1 Một số phương trình quy về phương trình bậc hai.
1.2 Phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối.
Chủ đề 2. Phương trình chứa căn
2.1 Phương trình cơ bản.
2.2 Sử dụng lượng liên hợp.
2.3 Phương pháp đặt ẩn phụ.
2.4 Phương trình đẳng cấp.
2.5 Phương pháp đánh giá.
2.6 Sử dụng tính đơn điệu của hàm số.
2.7 Sử dụng hàm hợp và hàm ngược.
2.8 Phương pháp hình học.
2.9 Phương pháp lượng giác.

Chủ đề 3. Bất phương trình
3.1 Giải bất phương trình nhờ tính liên tục của hàm số.
Chủ đề 4. Hệ phương trình
4.1 Biến đổi hệ phương trình.
4.2 Sử dụng phương pháp thế.
4.3 Phương pháp đặt ẩn phụ.
4.4 Hệ phương trình đối xứng loại một.
4.5 Hệ phương trình phản xứng.
4.6 Hệ phương trình đối xứng loại hai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *