Vở bài tập sách giáo khoa Toán 10 Cánh Diều tập 2 – Vũ Ngọc Huy

Vở bài tập sách giáo khoa Toán 10 Cánh Diều tập 2 – Vũ Ngọc Huy

Tài liệu gồm 101 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Vũ Ngọc Huy (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận), tuyển chọn các bài tập bổ trợ sách giáo khoa Toán 10 Cánh Diều tập 2.

Bạn đang đọc: Vở bài tập sách giáo khoa Toán 10 Cánh Diều tập 2 – Vũ Ngọc Huy

Mục Lục:
1 Quy Tắc Cộng. Quy Tắc Nhân. Sơ Đồ Hình Cây 3.
1 Quy Tắc Cộng 3.
2 Quy Tắc Nhân 3.
3 Sơ Đồ Hình Cây 4.
4 Vận Dụng Trong Bài Toán Đếm 4.
5 Bài Tập 6.
2 Hoán Vị – Chỉnh Hợp 10.
1 Hoán Vị 10.
2 Chỉnh Hợp 10.
3 Bài Tập Vận Dụng 11.
3 Tổ Hợp 14.
1 Định Nghĩa 14.
2 Số Các Tổ Hợp 14.
3 Tính Chất Của Các Số Ckn 15.
4 Bài Tập 15.
4 Nhị Thức Newton 17.
1 Công Thức Nhị Thức Newton 17.
2 Bài Tập 18.
5 Bài Tập Cuối Chương V 20.
6 Số Gần Đúng. Sai Số 23.
1 Số Gần Đúng 23.
2 Sai Số Của Số Gần Đúng 23.
3 Số Quy Tròn. Quy Tròn Số Đúng Và Số Gần Đúng 24.
7 Các Số Đặc Trưng Đo Xu Thế Trung Tâm Cho Mẫu Số Liệu Không Ghép Nhóm 27.
1 Số Trung Bình Cộng (Số Trung Bình) 27.
2 Trung Vị 28.
3 Tứ Phân Vị 29.
4 Mốt 30.
5 Tính Hợp Lý Của Mẫu Số Liệu 30.
8 Các Số Đặc Trưng Do Mức Độ Phân Tán Cho Mẫu Số Liệu Không Ghép Nhóm 34.
1 Khoảng Biến Thiên, Khoảng Tứ Phân Vị 34.
2 Phương Sai 35.
3 Độ Lệnh Chuẩn 37.
4 Tính Hợp Lí Của Số Liệu Thống Kê 37.
5 Bài Tập 38.
9 Xác Suất Của Biến Cố Trong Một Số Trò Chơi Đơn Giản 41.
1 Xác Suất Của Biến Cố Trong Trò Chơi Tung Đồng Xu 41.
2 Xác Suất Của Biến Cố Trong Trò Chơi Gieo Xúc Xắc 42.
3 Bài Tập 43.
10 Xác Suất Của Biến Cố 45.
1 Một Số Khái Niệm Về Xác Suất 45.
2 Tính Chất Của Xác Suất 48.
3 Nguyên Lí Xác Suất Bé 48.
4 Bài Tập 48.
11 Bài Tập Cuối Chương 51.
12 Tọa Độ Của Véc-Tơ 55.
1 Tọa Độ Của Một Điểm 55.
2 Tọa Độ Của Một Véc-Tơ 55.
3 Liên Hệ Giữa Tọa Độ Của Điểm Và Tọa Độ Của Véc-Tơ 57.
4 Bài Tập 59.
13 Biểu Thức Tọa Độ Của Các Phép Toán Véc-Tơ 62.
1 Biểu Thức Tọa Độ Của Phép Cộng Hai Véc-Tơ, Phép Trừ Hai Véc-Tơ, Phép Nhân Một Số Với Một Véc-Tơ 62.
2 Tọa Độ Trung Điểm Đoạn Thẳng Và Tọa Độ Trọng Tâm Tam Giác 63.
3 Biểu Thức Tọa Độ Của Tích Vô Hướng 64.
4 Bài Tập 65.
14 Phương Trình Đường Thẳng 68.
1 Phương Trình Tham Số Của Đường Thẳng 68.
2 Phương Trình Tổng Quát Của Đường Thẳng 69.
3 Những Dạng Đặc Biệt Của Phương Trình Tổng Quát 70.
4 Lập Phương Trình Đường Thẳng 71.
5 Bài Tập 72.
15 Vị Trí Tương Đối Và Góc Giữa Hai Đường. Khoảng Cách Từ Một Điểm Đến Một Đường Thẳng 76.
1 Vị Trí Tương Đối Của Hai Đường Thẳng 76.
2 Góc Giữa Hai Đường Thẳng 78.
3 Khoảng Cách Từ Một Điểm Đến Một Đường Thẳng 79.
4 Bài Tập 80.
16 Phương Trình Đường Tròn 83.
1 Phương Trình Đường Tròn 83.
2 Phương Trình Tiếp Tuyến Của Đường Tròn 84.
3 Bài Tập 85.
17 Ba Đường Conic 89.
1 Đường Elip 89.
2 Đường Hypebol 90.
3 Đường Parabol 91.
4 Một Số Ứng Dụng Thực Tiễn Của Ba Đường Conic 93.
5 Bài Tập 93.
18 Bài Tập Cuối Chương 97.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *