10 đề ôn thi cuối học kì 2 Toán 10 CTST cấu trúc trắc nghiệm mới

Tài liệu gồm 138 trang, tuyển tập 10 đề ôn thi cuối học kì 2 môn Toán 10 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo (CTST), có đáp án và lời giải chi tiết. Các đề thi được biên soạn theo cấu trúc định dạng trắc nghiệm mới nhất (2025) do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, với nội dung gồm 03 phần: Câu trắc nghiệm nhiều phương án chọn; Câu trắc nghiệm đúng sai; Câu trả lời ngắn.

Ma trận 10 đề ôn thi cuối học kì 2 Toán 10 CTST cấu trúc trắc nghiệm mới:
CHƯƠNG 7 (5 câu):
+ Dấu tam thức bậc hai.
+ Giải bất phương trình bậc hai.
+ Phương trình quy về bậc hai.
CHƯƠNG 8 (5 câu):
+ Quy tắc cộng, quy tắc nhân.
+ Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp.
+ Nhị thức Newton.
CHƯƠNG 9 (5 câu):
+ Tọa độ của vectơ.
+ Đường thẳng trong mặt phẳng.
+ Đường tròn trong mặt phẳng.
+ Ba đường conic.
CHƯƠNG 10 (9 câu):
+ Không gian mẫu và biến cố.
+ Xác suất của biến cố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *