33 đề thi thử giữa kỳ 1 môn Toán 10 – Nguyễn Hoàng Việt

Tài liệu gồm 180 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Hoàng Việt, tuyển tập 33 đề thi thử giữa kỳ 1 môn Toán 10, bao gồm tự luận và trắc nghiệm, đầy đủ nội dung chương trình, có giải chi tiết, cụ thể.

MỤC LỤC:
I ĐỀ TỰ LUẬN 1.
Đề số 1 2. Đề số 2 4.
Đề số 3 7. Đề số 4 12.
Đề số 5 17. Đề số 6 19.
Đề số 7 22. Đề số 8 25.
Đề số 9 28. Đề số 10 32.
Đề số 11 36. Đề số 12 41.
Đề số 13 44. Đề số 14 48.
II ĐỀ TRẮC NGHIỆM 51.
Đề số 15 52. Đề số 16 64.
Đề số 17 70. Đề số 18 75.
Đề số 19 80. Đề số 20 84.
Đề số 21 87. Đề số 22 95.
Đề số 23 100. Đề số 24 105.
Đề số 25 109. Đề số 26 115.
Đề số 27 120. Đề số 28 124.
Đề số 29 140. Đề số 30 153.
Đề số 31 157. Đề số 32 161.
Đề số 33 169.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *