40 bài toán tối ưu thực tế có lời giải chi tiết – Nguyễn Minh Đức

Tài liệu gồm 30 trang với 40 bài toán ứng dụng thực tiễn chọn lọc có đáp án và lời giải chi tiết, tài liệu do tác giả Nguyễn Minh Đức biên soạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *