Bài tập cơ bản ôn tập Toán 11 luyện thi THPT – Nguyễn Thắng An

Tài liệu gồm 46 trang tuyển tập một số bài tập cơ bản ôn tập Toán 11 luyện thi THPT Quốc gia năm học 2017 – 2018, tài liệu được biên soạn bởi thầy Nguyễn Thắng An.

Nội dung tài liệu:
Chủ đề 1. Hàm số lượng giác – phương trình lượng giác
+ Vấn đề 1. Hàm số lượng giác
+ Vấn đề 2. Phương trình lượng giác
Chủ đề 2. Tổ hợp – xác suất – nhị thức newton
+ Vấn đề 1. Hoán vị – chỉnh hợp – tổ hợp
+ Vấn đề 2. Xác suất của biến cố
+ Vấn đề 3. Nhị thức Newton
Chủ đề 3. Giới hạn hàm số – hàm số liên tục
+ Vấn đề 1. Giới hạn dãy số
+ Vấn đề 2. Giới hạn hàm số
+ Vấn đề 3. Hàm số liên tục
[ads]Chủ đề 4. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
Chủ đề 5. Phép biến hình trong mặt phẳng

+ Vấn đề 1. Phép tịnh tiến
+ Vấn đề 2. Phép vị tự
Chủ đề 6. Hình học không gian
+ Vấn đề 1. Đại cương đường thẳng và mặt phẳng
+ Vấn đề 2. Đường thẳng song song mặt phẳng
+ Vấn đề 3. Hai mặt phẳng song song
+ Vấn đề 4. Thiết diện với quan hệ song song
+ Vấn đề 5. Vectơ trong không gian
+ Vấn đề 6. Hai đường thẳng vuông góc
+ Vấn đề 7. Đường thẳng vuông góc mặt phẳng
+ Vấn đề 8. Hai mặt phẳng vuông góc
+ Vấn đề 9. Thiết diện với quan hệ vuông góc
+ Vấn đề 10. Khoảng cách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *