Bài toán thực tế liên quan đến hình học – Nguyễn Bá Hoàng

Tài liệu gồm 45 trang với các bài toán thực tế liên quan đến hình học thường xoay quanh một số nội dung như sau: Tính toán để đường đi được ngắn nhất, tính toán để diện tích được lớn nhất, hay cũng có thể đơn giản là tính diện tích hoặc thể tích của một vật.

A. Nội dung kiến thức
1. Công thức tính chu vi, diện tích của các hình, thể tích của các khối hình
2. Cách tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn, khoảng, nửa đoạn, nửa khoảng
3. Ứng dụng của tích phân trong việc tính diện tích hình phẳng, tính thể tích của khối tròn xoay
B. Ví dụ minh hoạ: Gồm 17 ví dụ minh họa có phân tích và lời giải chi tiết
C. Bài tập đề nghị: Gồm 83 bài toán trắc nghiệm thực tế liên quan đến hình học
D. Hướng dẫn, đáp án
[ads]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *