Bất đẳng thức Schur và phương pháp đổi biến PQR – Võ Thành Văn

Bất đẳng thức Schur và phương pháp đổi biến PQR – Võ Thành Văn

Tài liệu gồm 17 trang giới thiệu bất đẳng thức Schur và phương pháp biến đổi PQR trong chứng minh bất đẳng thức.

Bạn đang đọc: Bất đẳng thức Schur và phương pháp đổi biến PQR – Võ Thành Văn

Nội dung tài liệu được chia làm 3 phần:
+ Phần 1. Bất đẳng thức Schur
+ Phần 2. Phương pháp biến đổi p, q, r
+ Phần 3. Các ví dụ minh họa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *