Bí kíp Thế Lực 2016

Tài liệu Bí kíp Thế Lực 2016 bản đầy đủ được scan từ cuốn sách cùng tên của tác giả Nguyễn Thế Lực, sách dày 216 trang bao gồm các kinh nghiệm giải toán của tác giả đối với 3 câu phân loại trong đề thi THPT Quốc gia: Phương trình – Oxy và Bất đẳng thức.

Nội dung tài liệu:
I. Bí kíp phương trình – bất phương trình
1. Giới thiệu, yêu cầu và các phương pháp cơ bản cần nắm vững
2. Basic Skill
+ Phương trình cho nghiệm đẹp
+ Phương trình cho nghiệm xấu
+ Đánh giá sau liên hợp, truy ngược dấu
+ Một số bài khó bấm máy – thường liên quan đến ẩn phụ
3. Advance Skill
+ Super Skill: Ép liên hợp
+ Pro Skill: Ép hàm số
4. Một số bài tập tự luyện có hướng dẫn
II. Bí kíp hệ phương trình
1. Khái quát hướng giải hệ phương trình cơ bản và kiến thức cần nắm
2. Cách tìm mối quan hệ giữa x và y bằng máy tính từ 1 phương trình
3. Dạng hệ phải kết hợp 2 phương trình
4. Một số kỹ năng bổ trợ giải hệ phương trình
5. Các bài tập rèn luyện
[ads]III. Bí kíp Oxy
1. Các kiến thức cần nhớ
2. Tư duy giải Oxy
3. Các bổ đề phụ cần biết, cách chứng minh và áp dụng
4. Chuẩn hóa Oxy
5. Các bước làm một bài toán Oxy
6. Hệ thống bài tập rèn luyện có lời giải
IV. Bí kíp bất đẳng thức
1. Kiến thức cần nhớ và hướng làm chung
2. Bấm máy cày dấu bằng “=”
3. Một số bất đẳng thức đánh giá tại biên
4. Kinh nghiệm giải bất đẳng thức
5. Hệ thống bài tập rèn luyện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *