Các chủ đề ôn thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Toán (nhận biết – thông hiểu)

Tài liệu gồm 117 trang, được biên soạn và sưu tầm bởi nhóm Geogebra Hoa Sen, tuyển tập các chủ đề ôn thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Toán (nhận biết – thông hiểu) dành cho học sinh có học lực trung bình – yếu.

Chủ đề 1. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM VÀ KHẢO SÁT HÀM SỐ 1.
A Mức độ nhận biết 1.
B Mức độ thông hiểu 22.
Chủ đề 2. HÀM SỐ LŨY THỪA – MŨ – LOGARIT 31.
A Mức độ nhận biết 31.
B Mức độ thông hiểu 38.
Chủ đề 3. TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG 46.
A Mức độ nhận biết 46.
B Mức độ thông hiểu 56.
Chủ đề 4. SỐ PHỨC 66.
A Mức độ nhận biết 66.
B Mức độ thông hiểu 70.
Chủ đề 5. THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN 75.
A Mức độ nhận biết 75.
B Mức độ thông hiểu 78.
Chủ đề 6. HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN 81.
A Mức độ nhận biết 81.
B Mức độ thông hiểu 92.
Chủ đề 7. GÓC – KHOẢNG CÁCH 102.
Chủ đề 8. KHỐI TRÒN XOAY 105.
A Mức độ nhận biết 105.
B Mức độ thông hiểu 109.
Chủ đề 9. PHÉP ĐẾM – XÁC SUẤT 112.
Chủ đề 10. QUY TẮC CỘNG – QUY TẮC NHÂN 114.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *