Các chuyên đề Hình học ôn thi tốt nghiệp THPT – Lư Sĩ Pháp

Tài liệu gồm 78 trang, được biên soạn bởi thầy Lư Sĩ Pháp, tuyển chọn hệ thống bài tập trắc nghiệm Hình học có đáp án, bám sát đề thi minh họa, đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đây là tập 2 trong bộ sách “Toán ôn thi tốt nghiệp” của thầy Lư Sĩ Pháp.

Nội dung của tài liệu bám sát chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Toán ôn thi tốt nghiệp (tập 2) gồm các chuyên đề về hình học:
1. Chuyên đề 1. Thể tích khối đa diện.
2. Chuyên đề 2. Mặt nón – Mặt trụ – Mặt cầu.
3. Chuyên đề 3. Phương pháp tọa độ trong không gian.
4. Chuyên đề 4. Góc trong không gian.
5. Chuyên đề 5. Khoảng cách trong không gian.

Mỗi chuyên đề có phần ôn tập kiến thức cần nắm, bài tập trắc nghiệm và đáp án kèm theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *