Các chuyên đề tổng ôn kỳ thi THPT Quốc gia môn Toán – Phạm Hoàng Đăng

Tài liệu gồm 63 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Phạm Hoàng Đăng, tuyển tập các chuyên đề vận dụng – vận dụng cao (VD – VDC / nâng cao / khó) tổng ôn kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán, giúp học sinh chinh phục mức điểm 8 – 9 – 10 trong đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán.

Mục lục tài liệu các chuyên đề tổng ôn kỳ thi THPT Quốc gia môn Toán – Phạm Hoàng Đăng:
Chuyên đề 1. KHẢO SÁT HÀM SỐ.
A Tìm tham số để hàm số đơn điệu trên K.
1 Ví dụ.
2 Bài tập tương tự và phát triển.
3 Bảng đáp án.
B Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm hợp.
1 Ví dụ.
2 Bài tập tương tự và phát triển.
3. Bảng đáp án.
C Đơn điệu và cực trị của hàm số hợp.
1 Bài tập mẫu.
2 Bài tập tương tự và phát triển.
3 Bảng đáp án.

Chuyên đề 2. Phương trình mũ và lôgarít.
A Dạng phương trình cô lập tham số.
1 Ví dụ.
2 Bài tập tương tự và phát triển.
3 Bảng đáp án.
B Bài toán sử dụng hàm đặc trưng.
1 Ví dụ.
2 Bài tập tương tự và phát triển.

Chuyên đề 3. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN.
A Tích phân hàm số cho bởi nhiều công thức.
1 Ví dụ.
2 Bài tập tương tự và phát triển.
3 Bảng đáp án.
B Tích phân kết hợp: Đổi biến & từng phần. 
1 Ví dụ.
2 Bài tập tương tự và phát triển.
3 Bảng đáp án.
C Tích phân hàm ẩn.
1 Ví dụ.
2 Bài tập tương tự và phát triển.
3 Bảng đáp án.
D Diện tích hình phẳng và thể tích vật thể tròn xoay.
1 Ví dụ.
2 Bài tập tương tự và phát triển.
3 Bảng đáp án.

Chuyên đề 4. SỐ PHỨC.
A Xác định các thuộc tính của số phức.
1 Ví dụ.
2 Bài tập tương tự và phát triển.
B Cực trị của biểu thức chứa mô-đun số phức.
1 Ví dụ.
2 Bài tập tương tự và phát triển.
3 Bảng đáp án.

Chuyên đề 5. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN.
A Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.
1 Ví dụ.
2 Bài tập tương tự và phát triển.
3 Bảng đáp án.
B Thể tích có chứa dữ liệu góc. 
1 Ví dụ.
2 Bài tập tương tự và phát triển.
3 Bảng đáp án.
C Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng. 
1 Ví dụ.
2 Bài tập tương tự và phát triển.
3 Bảng đáp án.
D Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. 
1 Ví dụ.
2 Bài tập tương tự và phát triển.
3 Bảng đáp án.
E Góc giữa hai mặt phẳng.
1 Ví dụ.
2 Bài tập tương tự và phát triển.
3 Bảng đáp án.
F Thể tích khối đa diện liên quan góc, khoảng cách.
1 Ví dụ.
2 Bài tập tương tự và phát triển.
3 Bảng đáp án.
G Bài toán cực trị (thực tế) trong nón trụ cầu. 
1 Ví dụ.
2 Bài tập tương tự và phát triển.
3 Bảng đáp án.

Chuyên đề 6. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN.
A Phương trình mặt phẳng, đường thẳng.
1 Ví dụ.
2 Bài tập tương tự và phát triển.
3 Bảng đáp án.
B Cực trị hình học Oxyz.
1 Ví dụ.
2 Bài tập tương tự phát triển.
3 Bảng đáp án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *