Chuyên đề trong đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán 2017 – 2021

Tài liệu gồm 199 trang, tuyển tập các chuyên đề trong đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán 2017 – 2021.

MỤC LỤC:
PHẦN I. ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH – TRANG 2.
Chuyên đề 1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số 3.
Chuyên đề 2. Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit 68.
Chuyên đề 3. Nguyên hàm. Tích phân và ứng dụng 88.
Chuyên đề 4. Số phức 116.
Chuyên đề 5. Xác suất 128.
Chuyên đề 6. Cấp số cộng – cấp số nhân 133.
Chuyên đề 7. Giới hạn dãy số – hàm số 134.
PHẦN II. HÌNH HỌC – TRANG 135.
Chuyên đề 1. Khối đa diện 136.
Chuyên đề 2. Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu 146.
Chuyên đề 3. Phương pháp toạ độ trong không gian 157.
Chuyên đề 4. Góc – khoảng cách trong không gian 183.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *