Công phá Toán (Tập 3) – Ngọc Huyền LB

Sách gồm 408 trang với 8 chủ đề:

+ Chủ đề 1. Hàm số và các ứng dụng của đạo hàm
+ Chủ đề 2. Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit
+ Chủ đề 3. Nguyên hàm – tích phân và ứng dụng
+ Chủ đề 4. Số phức
[ads] + Chủ đề 5. Khối đa diện và thể tích một số khối đa diện quen thuộc
+ Chủ đề 6. Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón
+ Chủ đề 7. Phương pháp tọa độ trong không gian
+ Chủ đề 8. Tổng ôn luyện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *