Đề cuối học kì 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Lê Lợi – Quảng Trị

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề thi chính thức cuối học kì 1 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Lê Lợi, tỉnh Quảng Trị; đề mã đề 194 được biên soạn theo cấu trúc 50% trắc nghiệm kết hợp 50% tự luận, thời gian làm bài 90 phút; đề có đáp án và hướng dẫn chấm mã đề 194 293 392 491.

Trích dẫn Đề cuối học kì 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Lê Lợi – Quảng Trị:
+ Thu nhập theo tháng (đơn vị: triệu đồng) của các công nhân trong một công ty nhỏ được cho như bảng sau: 5,5 6 8 7 7 8,5 7 9,5 12 10 4,5 11 13 9,5 8,5 4 a) Tính số trung bình, số trung vị và Mốt của mẫu số liệu trên. b) Trong đại dịch Covid-19 công ty có chính sách hỗ trợ cho 25% công nhân có thu nhập thấp nhất. Số nào trong các tứ phân vị giúp xác định các công nhân trong diện hỗ trợ ? Tính giá trị tứ phân vị đó. (Các kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
+ Với mỗi góc (0 180) o o α α. Gọi Mxy 0 0 là điểm trên nửa đường tròn đơn vị sao cho xOM = α. Mệnh đề nào sau đây SAI? A. tang của góc α là 0 0 0 0 x y y. B. cotang của góc α là 0 0 0 0 x y y. C. sin của góc α là tung độ 0 y của điểm M. D. côsin của góc α là hoành độ 0 x của điểm M.
+ Số lượng ly trà sữa một quán nước bán được trong 20 ngày qua là: 4 16 5 6 8 33 9 11 25 13 16 40 18 20 21 30 31 36 37 41. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *