Đề cuối học kì 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Hàng Hải – Hải Phòng

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề thi cuối học kì 1 môn Toán 10 năm học 2023 – 2024 trường THPT Hàng Hải, thành phố Hải Phòng; đề thi có đáp án mã đề 000 501 502 503 504.

Trích dẫn Đề cuối học kì 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Hàng Hải – Hải Phòng:
+ Người ta tiến hành phỏng vấn một số người về chất lượng của một loại sản phẩm mới. Người điều tra cho điểm sản phẩm (thang điểm 100) kết quả như sau: 80 62 51 48 44 59 30 35 97 88 57 56 75 68 64 39 41 54 61 64. Hãy tìm các giá trị bất thường (nếu có) của mẫu số liệu trên.
+ Trong mặt phẳng Oxy, cho ∆ABC có ABC 2 3 2 4 5 1. Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành. Cho tam giác ABC, trên cạnh AC lấy điểm M sao cho 1 4 AM AC. Gọi D là một điểm tùy ý. Chứng minh rằng 3 4 DA DC DM.
+ Đoàn trường THPT Trần Văn Quan phát động phong trào: “Tuần lễ an toàn giao thông” với nguyên vật liệu được sử dụng tối đa ở mỗi lớp là: 24 hộp sơn màu đỏ, 9 hộp sơn màu vàng và 21 hộp sơn màu xanh để vẽ tranh và vẽ lên nón bảo hiểm. Để vẽ mỗi bức tranh cần 3 hộp sơn màu xanh, 1 hộp sơn màu vàng, 1 hộp sơn màu đỏ; để vẽ mỗi nón bảo hiểm cần 1 hộp sơn màu xanh, 1 hộp sơn màu vàng, 4 hộp sơn màu đỏ . Mỗi bức tranh nhận được 60 điểm thưởng, mỗi nón bảo hiểm nhận được 80 điểm thưởng. Một lớp muốn có số điểm cao nhất thì phải vẽ bao nhiêu tranh và nón bảo hiểm?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *