Đề cuối học kỳ 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra chất lượng cuối học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Lương Ngọc Quyến, tỉnh Thái Nguyên; đề thi mã đề 101 gồm 35 câu trắc nghiệm (07 điểm) và 03 câu tự luận (03 điểm), thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề); đề thi có đáp án, lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề cuối học kỳ 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên:
+ Bảng dưới đây thống kê nhiệt độ (đơn vị: °C) ở thành phố Hồ Chí Minh ngày 03/06/2021 sau một số lần đo Giờ đo 1h 4h 7h 10h 13h 16h 19h 22h Nhiệt độ (°C) 27 26 28 32 34 35 30 28 a) Tìm số trung bình, trung vị và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). b) Em chọn số đặc trưng nào để đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu trên? Vì sao?
+ Trong một mẫu số liệu, phương sai bằng A. bình phương của độ lệch chuẩn. B. một nửa của độ lệch chuẩn. C. căn bậc hai của độ lệch chuẩn. D. hai lần của độ lệch chuẩn.
+ Cho tứ giác ABCD. Gọi MNO lần lượt là trung điểm của AB CD MN. a) Chứng minh AB CD AD CB. b) Hãy biểu thị OM theo hai vectơ AD BC.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *