Đề cuối học kỳ 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Nhữ Văn Lan – Hải Phòng

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2023 – 2024 trường THPT Nhữ Văn Lan, thành phố Hải Phòng; đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề cuối học kỳ 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Nhữ Văn Lan – Hải Phòng:
+ Mẫu số liệu sau đây cho biết số lượng trường Trung học phổ thông Đồng bằng sông Cửu Long: 33 34 33 29 24 39 42 24 23 19 24 15 26. a) Tính số trung bình. b) Tìm các tứ phân vị.
+ Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có A B C 53 21 15. Tìm tọa độ điểm D để tứ giác BCAD là hình bình hành.
+ Người ta dự định dùng hai loại nguyên liệu để sản xuất ít nhất 140 kg chất A và 18 kg chất B. Với mỗi tấn nguyên liệu loại I, người ta chiết xuất được 20 kg chất A và 1,2 kg chất B. Với mỗi tấn nguyên liệu loại II, người ta chiết xuất được 10 kg chất A và 3 kg chất B. Giá mỗi tấn nguyên liệu loại I là 8 triệu đồng và loại II là 6 triệu đồng. Hỏi người ta phải dùng bao nhiêu tấn nguyên liệu mỗi loại để chi phí mua nguyên liệu là ít nhất mà vẫn đạt mục tiêu đề ra. Biết rằng cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ có thể cung cấp tối đa 9 tấn nguyên liệu loại I và 8 tấn nguyên liệu loại II.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *