Đề cuối học kỳ 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Thống Nhất A – Đồng Nai

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2023 – 2024 trường THPT Thống Nhất A, tỉnh Đồng Nai; đề thi có đáp án và thang điểm mã đề 000 101 102 103 104.

Trích dẫn Đề cuối học kỳ 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Thống Nhất A – Đồng Nai:
+ Phát biểu nào dưới đây không phải là mệnh đề toán học? A. Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam. B. Số 15 chia hết cho 5. C. Chu vi hình chữ nhật bằng tích của chiều dài và chiều rộng của nó. D. Nếu một số tự nhiên có tận cùng bằng 0 thì số đó chia hết cho 10.
+ Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai? A. 2023 là số nguyên tố. B. 49 là số chính phương. C. 5 là ước của 125. D. 2024 chia hết cho 23.
+ Trong mặt phẳng hệ trục tọa độ Oxy, cho ba điểm A(1;3), B(0;2), C(4;5). Tìm tọa điểm E sao cho CE = 3AB – 4AC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *