Đề cuối kỳ 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Hướng Hóa – Quảng Trị

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng dẫn giải tự luận mã đề 101 102 103 104 105 106 107 108.

Trích dẫn Đề cuối kỳ 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Hướng Hóa – Quảng Trị:
+ Chọn câu đúng trong các câu trả lời sau đây: Phương sai bằng A. căn bậc hai của độ lệch chuẩn. B. bình phương của độ lệch chuẩn. C. một nửa của độ lệch chuẩn D. hai lần của độ lệch chuẩn.
+ Điểm trung bình 12 môn của một học sinh được cho như sau: 8,6 8,2 8,1 8,8 8,8 8,1 8,2 8,0 6,5 9,8 7,8 7.8 a) Hãy tìm số trung bình, số trung vị của mẫu số liệu trên. b) Hãy tìm độ lệch chuẩn, khoảng tứ phân vị và giá trị bất thường của mẫu số liệu trên.
+ Trên sông, một ca nô chuyển động thẳng đều theo hướng N30 W với vận tốc 2 v có độ lớn bằng 20 km/h. Tính độ lớn vận tốc riêng 3 v của ca nô và biểu diễn hướng của lực. Biết rằng 23 1 vv v 2 nước trên sông chảy về hướng đông với vận tốc 1 v có độ lớn bằng 3 km/h. Giải thích thuật ngữ.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *