Đề cuối kỳ 2 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Phan Đăng Lưu – TP HCM

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ 2 môn Toán 10 năm học 2021 – 2022 trường THPT Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh; đề thi được biên soạn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài kiểm tra là 90 phút (không kể thời gian phát đề), đề thi có đáp án, lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn đề cuối kỳ 2 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Phan Đăng Lưu – TP HCM:
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(-4;5) và B(2;1). a) Viết phương trình tham số đường thẳng qua A nhận AB làm vectơ chỉ phương. b) Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn AB.
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Cho đường thẳng ?: 2? − ? + 5 = 0 và đường thẳng ?: 3? + 4? + 1 = 0 a) Gọi ? là góc giữa đường thẳng d và đường thẳng. Tính ????. b) Tính khoảng cách từ điểm ?(0;1) đến đường thẳng.
+ Cho đường tròn 2 2 C x y x y 8 12 16 0 a) Tìm tâm và bán kính của đường tròn. b) Viết phương trình đường tròn đường kính AB với A B 1 5 5 3. c) Viết phương trình tiếp tuyến của C tại điểm M trên C có tung độ bằng 0.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *