Đề ĐGCB học kỳ 1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT chuyên KHTN – Hà Nội

Thứ Hai ngày 19 tháng 10 năm 2020, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kỳ thi đánh giá công bằng học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2020 – 2021.

Đề ĐGCB học kỳ 1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT chuyên KHTN – Hà Nội gồm 01 trang với 04 bài toán dạng tự luận, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút.

Trích dẫn đề ĐGCB học kỳ 1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT chuyên KHTN – Hà Nội:
+ Xét đa giác đều 105 đỉnh, hỏi có bao nhiêu đa giác đều có đỉnh là đỉnh đa giác đã cho?
+ Xác định số cách chọn bộ 5 số từ tập 18 số nguyên dương đầu tiên sao cho 2 số bất kỳ trong 5 số được chọn có hiệu số giữa số lớn và số bé lớn hơn hoặc bằng 2.
+ Cho tập A = {0; 1; 2; 3; 4; 5}. Có bao nhiêu số gồm 5 chữ số của A mà mỗi số có đúng 3 chữ số giống nhau?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *