Đề giữa kì 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Tam Dương 2 – Vĩnh Phúc

Đề giữa kì 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Tam Dương 2 – Vĩnh Phúc gồm 12 câu trắc nghiệm và 06 câu tự luận, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề giữa kì 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Tam Dương 2 – Vĩnh Phúc:
+ Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề? A. Bạn có đi học không? B. Đề thi hôm nay dễ quá! C. Thành phố Đà Lạt đẹp quá! D. Việt Nam nằm ở Đông Nam Á.
+ Cho tam giác ABC. Gọi O, G, H theo thứ tự là tâm đường tròn ngoại tiếp, trọng tâm, trực tâm tam giác ABC. Chứng minh rằng OH OG 3 từ đó suy ra O, G, H thẳng hàng.
+ Cho tam giác ABC có thể xác định được bao nhiêu vectơ (khác vectơ không) có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh A B C?
+ Cho tam giác ABC có I D lần lượt là trung điểm AB CI. Đẳng thức nào sau đây đúng?
+ Cho hai tập hợp X 1 3 4 6 9 và Y 1 0 6 7 9. Tập hợp X Y có bao nhiêu phần tử?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *