Đề giữa kì 2 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Cầu Giấy – Hà Nội

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 10 năm học 2023 – 2024 trường THPT Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đề thi được biên soạn theo định dạng trắc nghiệm mới nhất, với nội dung gồm 03 phần: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn; Câu trắc nghiệm đúng sai; Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề giữa kì 2 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Cầu Giấy – Hà Nội:
+ Tìm khẳng định đúng: Cho tập hợp A gồm n phần tử (n là số tự nhiên thỏa mãn n ≥ 1) và k là số nguyên thỏa mãn 1 ≤ k ≤ n. Mỗi tập con gồm k phần tử được lấy ra từ n phần tử của tập A được gọi là: A. Một chỉnh hợp chập k của n phần tử của tập hợp A. B. Một tổ hợp chập k của n phần tử của tập hợp A. C. Một hoán vị của tập hợp A. D. Một tổ hợp chập n của k phần tử của tập hợp A.
+ Để tham gia một phòng tập thể dục, người tập phải trả một khoản phí tham gia ban đầu và phí sử dụng phòng tập. Đường thẳng Δ ở Hình 38 biểu thị tổng chi phí (đơn vị: triệu đồng) để tham gia một phòng thập thể dục theo thời gian tập của một người (đơn vị: tháng). Tính tổng chi phí mà người đó phải trả khi tham gia phòng tập thể dục với thời gian 12 tháng (Kết quả lấy đến hàng phần chục).
+ Một nhóm học sinh gồm 7 bạn nam và 9 bạn nữ trong đó có Lan và Hùng tham gia một cuộc thi. A Số cách chọn 4 học sinh gồm 2 nam và 2 nữ là 2 2 7 9 C C. B Số cách chọn 5 học sinh sao cho trong đó nhất thiết phải có bạn Lan và Hùng là 560. C Số cách chọn 4 học sinh sao cho trong đó có ít nhất một trong hai bạn Lan và Hùng là 1729. D Số cách chọn 5 học sinh trong đó có cả bạn nam và nữ là 4221.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *