Đề giữa kỳ 1 Toán 10 chuyên năm 2020 – 2021 trường chuyên Thoại Ngọc Hầu – An Giang

Đề giữa kỳ 1 Toán 10 chuyên năm 2020 – 2021 trường chuyên Thoại Ngọc Hầu – An Giang gồm 06 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút.

Trích dẫn đề giữa kỳ 1 Toán 10 chuyên năm 2020 – 2021 trường chuyên Thoại Ngọc Hầu – An Giang:
+ Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Vectơ–không là vectơ có độ dài tùy ý.
B. Điều kiện đủ để hai vectơ bằng nhau là chúng có độ dài bằng nhau.
C. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba thì cùng phương.
D. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba khác 0 thì cùng phương.
+ Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề?
A. Mùa thu Hà Nội đẹp quá! B. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.
C. Bạn có đi học không? D. Đề thi môn Toán khó quá!
+ Cổng Arch tại thành phố St Louis của Mỹ có hình dạng là một parabol. Biết khoảng cách giữa hai chân cổng bằng 162 m. Trên thành cổng, tại vị trí có độ cao 43 m so với mặt đất, người ta thả một sợi dây chạm đất. Vị trí chạm đất của đầu sợi dây này cách chân cổng A một đoạn 10 m . Giả sử các số liệu trên là chính xác. Gọi h là chiều cao của cổng. Hãy tính chiều cao của cổng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *