Đề giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Hương Khê – Hà Tĩnh

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; đề thi được biên soạn theo cấu trúc 70% trắc nghiệm + 30% tự luận, thời gian làm bài 90 phút; đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn Đề giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Hương Khê – Hà Tĩnh:
+ Một công ty TNHH trong một đợt hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cần thuê xe để chở ít nhất 120 người và 6,5 tấn hàng. Nơi thuê xe có hai loại xe A và B , trong đó loại xe A có 9 chiếc và loại xe B có 8 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu đồng, một chiếc xe loại B cho thuê với giá 3 triệu đồng. Biết rằng mỗi chiếc xe loại A có thể chở tối đa 20 người và 0,5 tấn hàng; mỗi chiếc xe loại B có thể chở tối đa 10 người và 2 tấn hàng. Hỏi phải thuê bao nhiêu xe mỗi loại để chi phí bỏ ra là thấp nhất?
+ Cho mệnh đề: “Nếu tam giác ABC có hai góc bằng 60o thì ABC là một tam giác đều”. Phát biểu mệnh đề trên bằng cách sử dụng khái niệm “điều kiện đủ”. A. Tam giác ABC có hai góc bằng 60o là điều kiện đủ để ABC là một tam giác đều. B. ABC là một tam giác đều là điều kiện cần để tam giác ABC có hai góc bằng 60o. C. ABC là một tam giác đều là điều kiện đủ để tam giác ABC có hai góc bằng 60o. D. Tam giác ABC có hai góc bằng 60o là điều kiện cần để ABC là một tam giác đều.
+ Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không là mệnh đề? A. 5 là một số hữu tỉ. B. Mọi số thực đều có bình phương khác 1. C. Thời tiết hôm nay thật đẹp. D. 6 7.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *