Đề giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường chuyên Lương Văn Tụy – Ninh Bình

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2023 – 2024 trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình; đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường chuyên Lương Văn Tụy – Ninh Bình:
+ Cho tứ giác ABCD . Xét mệnh đề “Nếu tứ giác ABCD là hình chữ nhật thì tứ giác ABCD có hai đường chéo bằng nhau”. Mệnh đề đảo của mệnh đề đó là: A. “Nếu tứ giác ABCD có hai đường chéo bằng nhau thì tứ giác ABCD là hình chữ nhật”. B. “Nếu tứ giác ABCD là hình chữ nhật thì tứ giác ABCD không có hai đường chéo bằng nhau”. C. “Nếu tứ giác ABCD có hai đường chéo bằng nhau thì tứ giác ABCD không là hình chữ nhật”. D. “Nếu tứ giác ABCD không có hai đường chéo bằng nhau thì tứ giác ABCD không là hình chữ nhật”.
+ Tập nghiệm của bất phương trình 3 70 x y là: A. Nửa mặt phẳng không chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng d xy 3 7 0 (bao gồm đường thẳng d ). B. Nửa mặt phẳng không chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng d xy 3 7 0 (không bao gồm đường thẳng d). C. Nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng d xy 3 7 0 (bao gồm đường thẳng d). D. Nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng d xy 3 7 0 (không bao gồm đường thẳng d).
+ Một hợp tác xã chăn nuôi dự định trộn hai loại thức ăn gia súc M và N để tạo thành thức ăn hỗn hợp cho gia súc. Giá một bao loại M là 250 nghìn đồng, giá một bao loại N là 200 nghìn đồng. Mỗi bao loại M chứa 2 đơn vị chất dinh dưỡng A, 2 đơn vị chất dinh dưỡng B và 2 đơn vị chất dinh dưỡng C. Mỗi bao loại N chứa 1 đơn vị chất dinh dưỡng A, 9 đơn vị chất dinh dưỡng B và 3 đơn vị chất dinh dưỡng C. Hợp tác xã muốn mua x bao loại M và y bao loại N để chi phí mua là nhỏ nhất và hỗn hợp thu được chứa tối thiểu 12 đơn vị chất dinh dưỡng A, 36 đơn vị chất dinh dưỡng B và 24 đơn vị chất dinh dưỡng C. Khi đó x y 2 bằng?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *