Đề giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Phú Lộc – TT Huế

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2023 – 2024 trường THPT Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Phú Lộc – TT Huế:
+ Cho mệnh đề x Rx. Phát biểu mệnh đề trên thành lời là: A. Mọi số thực mà bình phương bằng chính nó. B. Mọi số thực cộng với số đối của nó bằng không. C. Có một số thực cộng số đối của nó bằng không. D. Có một số thực có tích với số đối bằng không.
+ Cho mệnh đề “Nếu tứ giác ABCD có cặp cạnh đối song song và bằng nhau thì tứ giác đó là hình bình hành”. Mệnh đề đảo của mệnh đề trên là: A. Nếu tứ giác ABCD là hình bình hành thì tứ giác đó có cặp cạnh đối song song và bằng nhau. B. Tứ giác ABCD có cặp cạnh đối song song và bằng nhau thì tứ giác đó là hình chử nhật. C. Tứ giác ABCD có cặp cạnh đối song song và bằng nhau thì tứ giác đó là hình vuông. D. Tứ giác ABCD có cặp cạnh đối song song và bằng nhau là điều kiện đủ để tứ giác đó là hình bình hành.
+ Một gia đình chăn nuôi dự định trộn hai loại thức ăn gia cầm X và Y để tạo thành thức ăn hỗn hợp cho gia cầm. Giá một bao loại X là 700 nghìn đồng, giá một bao loại Y là 600 nghìn đồng. Mỗi bao loại X chứa 2 đơn vị chất dinh dưỡng A, 4 đơn vị chất dinh dưỡng B và 4 đơn vị chất dinh dưỡng C. Mỗi bao loại Y chứa 1 đơn vị chất dinh dưỡng A, 3 đơn vị chất dinh dưỡng B và 5 đơn vị chất dinh dưỡng C. Tìm chi phí nhỏ nhất để mua hai loại thức ăn gia cầm X và Y sao cho hỗn hợp thu được chứa tối thiểu 12 đơn vị chất dinh dưỡng A, 32 đơn vị chất dinh dưỡng B và 40 đơn vị chất dinh dưỡng C.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *