Đề giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Quang Trung – Quảng Ngãi

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2023 – 2024 trường THPT Quang Trung, tỉnh Quảng Ngãi; đề thi có đáp án mã đề 132.

Trích dẫn Đề giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Quang Trung – Quảng Ngãi:
+ Cho mệnh đề “Nếu 2 góc ở vị trí so le trong thì hai góc đó bằng nhau”. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đảo của mệnh đề trên? A. Nếu 2 góc bằng nhau thì hai góc đó ở vị trí so le trong. B. Nếu 2 góc ở vị trí so le trong thì hai góc đó không bằng nhau. C. Nếu 2 góc không bằng nhau thì hai góc đó không ở vị trí so le trong. D. Nếu 2 góc không ở vị trí so le trong thì hai góc đó không bằng nhau.
+ Lớp 10A có 20 học sinh chơi tốt môn bóng đá và 15 học sinh chơi tốt môn bóng chuyền; biết rằng có 10 học sinh vừa chơi tốt môn bóng đá, vừa chơi tốt môn bóng chuyền. Để được giáo viên chủ nhiệm chọn vào câu lạc bộ thể thao của lớp thì học sinh đó phải chơi tốt môn bóng đá hoặc môn bóng chuyền; hỏi câu lạc bộ thể thao của lớp có tối đa bao nhiêu học sinh.
+ Trong đợt nghỉ hè bạn Tâm phụ giúp gia đình bằng cách quấn khung cho mẹ (Mẹ bạn Tâm đan bèo). Mẹ bạn đan hai mẫu sản phẩm. Sau khi trừ chi phí nguyên liệu thì mỗi sản phẩm loại I lãi 160 nghìn đồng. Mỗi sản phẩm loại II lãi 260 nghìn đồng. Biết muốn hoàn thiện một sản phẩm loại I thì bạn Tâm cần quấn khung trong một giờ, và mẹ cần đan trong hai giờ. Muốn hoàn thiện một sản phẩm loại II thì bạn Tâm cần quấn khung trong hai giờ, và mẹ cần đan trong ba giờ. Biết mẹ bạn Tâm làm việc một ngày không quá 10 giờ, Bạn Tâm làm việc một ngày không quá 6 giờ và sản phẩm chỉ được tính tiền khi hoàn thành xong cả hai công đoạn. Tính số tiền lớn nhất mà mẹ bạn Tâm và bạn Tâm có thể làm trong một ngày?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *