Đề giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Quế Sơn – Quảng Nam

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2023 – 2024 trường THPT Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam; đề thi gồm 02 trang, hình thức 50% trắc nghiệm (15 câu) + 50% tự luận (05 câu), thời gian làm bài 60 phút (không kể thời gian giao đề); đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm mã đề 101 102 103 104.

Trích dẫn Đề giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Quế Sơn – Quảng Nam:
+ Một công ty TNHH trong một đợt quảng cáo và bán khuyến mãi hàng hóa (1 sản phẩm mới của công ty) cần thuê xe để chở 140 người và 9 tấn hàng. Nơi thuê chỉ có hai loại xe A và B. Trong đó xe loại A có 10 chiếc, xe loại B có 9 chiếc. Biết rằng xe A chỉ chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng. Xe B chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu đồng, một chiếc xe loại B cho thuê với giá 3 triệu đồng. Hỏi phải thuê bao nhiêu xe mỗi loại để chi phí vận chuyển là thấp nhất.
+ Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ một vị trí A, đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc 1200. Tàu thứ nhất chạy với vận tốc 50km/h, tàu thứ hai chạy với vận tốc 40km/h. Hỏi sau 2 giờ hai tàu cách nhau bao nhiêu km?
+ Học sinh chọn câu trả lời đúng rồi tô vào ô tương ứng trong phiếu làm bài riêng. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề ? A. Hãy làm bài kiểm tra giữa học kỳ 1 thật nghiêm túc! B. 2 x x 7 3. C. Em có thích học môn Toán không? D. Số 2023 là số chẵn.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *