Đề giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Thạch Thành 1 – Thanh Hóa

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề thi giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2023 – 2024 trường THPT Thạch Thành 1, tỉnh Thanh Hóa; đề thi có đáp án.

Trích dẫn Đề giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Thạch Thành 1 – Thanh Hóa:
+ Cho tập X = {1; 2; 3; 4}. Khẳng định nào sau đây đúng? A. Số tập con của X là 16. B. Số tập con của X có hai phần tử là 8. C. Số tập con của X chứa số 1 là 6. D. Số tập con của X chứa 4 phần tử là 0.
+ Trong các câu sau, có bao nhiêu câu không phải là mệnh đề? (1) Huế là một thành phố của Việt Nam. (2) Sông Hương chảy ngang qua thành phố Huế. (3) Hãy trả lời câu hỏi này! (4) 4 19 24. (5) 6 81 25. (6) Bạn có rỗi tối nay không?
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? A. Một số thực có bình phương là số dương khi và chỉ khi số thực đó khác 0. B. Một tứ giác là hình thoi khi và chỉ khi tứ giác đó có hai đường chéo vuông góc nhau. C. Một số tự nhiên chia hết cho 10 khi và chỉ khi số tự nhiên đó có chữ số tận cùng là 0. D. Một tam giác có ba góc bằng nhau khi và chỉ khi tam giác đó có ba cạnh bằng nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *