Đề giữa kỳ 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Gia Định – TP HCM

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh; đề thi gồm 01 trang với 05 bài toán hình thức tự luận, thời gian làm bài 60 phút, không kể thời gian phát đề; đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn Đề giữa kỳ 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Gia Định – TP HCM:
+ Giải bất phương trình: 2 5x 4x 1 0.
+ Một hình chữ nhật có chu vi bằng 40m. Để diện tích hình chữ nhật lớn hơn 2 75m thì chiều rộng của hình chữ nhật nằm trong khoảng bao nhiêu?
+ Một lớp học có 38 học sinh, trong đó gồm 15 nam và 23 nữ trong đó có An và Bình. Giáo viên chủ nhiệm chọn một Ban cán sự lớp gồm 6 em. Tìm số cách chọn Ban cán sự lớp sao cho. a) Ban cán sự lớp chỉ có 1 nữ. b) Ban cán sự lớp có ít nhất 2 nam và ít nhất 1 nữ. c) Ban cán sự lớp mà trong đó An và Bình không đồng thời được chọn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *