Đề học kì 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Hóa Châu – TT Huế

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Hóa Châu, tỉnh Thừa Thiên Huế; đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng dẫn giải tự luận.

Trích dẫn Đề học kì 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Hóa Châu – TT Huế:
+ Bảng dưới đây cho biết sản lượng lúa trung bình của tỉnh (tạ/ha) trong các năm cho ta một hàm số. Năm 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022. Tạ/ha 66,6 62,8 62,3 66,4 65,5 65,7 68,3 67,5. Khẳng định nào dưới đây sai? A. Năm 2016 có sản lượng thấp nhất là 62,8 tạ/ha. B. Năm 2021 có sản lượng cao nhất là 68,3 tạ/ha. C. Tập xác định của hàm số D = {2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022}. D. Tập giá trị của hàm số T = {62,3; 62,8; 65,5; 65,7; 66, 4; 66,6; 67,5; 68,3}.
+ Bác Ba có một hồ nuôi cá diện tích 2 50m. Sau các vụ nuôi, Bác Ba nhận thấy nếu thả x con cá/1m2 thì trọng lượng cá thu được vào cuối vụ là 2,4 10 x kg /1 con. Bác Ba nên thả bao nhiêu con xuống ao để thu được trọng lượng cá lớn nhất. Tính trọng lượng lớn nhất thu được vào cuối vụ? (Giả sử rằng quá trình nuôi không hao hụt).
+ Một trạm phát tín hiệu được đặt tại một điểm trên đường thẳng ∆ 2 5 0 x y. Hai trạm thu tín hiệu được đặt tại hai vị trí A(3; 2) và B(1; 4). Xác định vị trí đặt trạm phát sao cho hai trạm A và B thu tín hiệu cùng một lúc.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *