Đề học kỳ 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai – TP HCM

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Hồ Chí Minh; đề thi gồm 01 trang với 06 bài toán dạng tự luận, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút (không kể thời gian phát đề).

Trích dẫn Đề học kỳ 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai – TP HCM:
+ Điểm số bài kiểm tra cuối học kỳ I của các bạn học sinh trong một nhóm học tập là 6; 10; 6; 8; 7; 10. Tính số trung bình, trung vị của mẫu số liệu (làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy).
+ Một bạn học sinh lớp 10 muốn làm 2 loại sản phẩm A và B để tham gia hội Xuân. Biết rằng mỗi sản phẩm loại A cần 100 ngàn đồng tiền nguyên liệu, 2 giờ công và bán được 450 ngàn đồng; mỗi sản phẩm loại B cần 200 ngàn đồng tiền nguyên liệu, 3 giờ công và bán được 750 ngàn đồng. Bạn có 700 ngàn đồng tiền vốn và có 12 giờ chuẩn bị. Hỏi bạn ấy cần làm bao nhiêu sản phẩm mỗi loại để số tiền thu được là lớn nhất?
+ Cho tam giác ABC. Đặt a = BC, b = AC, c = AB, p là nửa chu vi tam giác, R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác. a) Chứng minh: p = R.(sin A + sin B + sin C). b) Biết b = 3, a = 5, BCA = 60°. Tính c; S_ABC (Làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *