Đề học kỳ 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Trường Chinh – TP HCM

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Trường Chinh, thành phố Hồ Chí Minh; đề thi gồm 02 trang với 08 bài toán hình thức tự luận, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề).

Trích dẫn Đề học kỳ 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Trường Chinh – TP HCM:
+ Trong Vật lí, tích vô hướng của F và d biểu diễn công A sinh bởi lực F khi thực hiện độ dịch chuyển d. Một người dùng một lực F có cường độ 15N kéo một chiếc xe đi quãng đường dài 30 m. Tính công sinh bởi lực F, biết rằng góc giữa vectơ F và hướng di chuyển là 30°.
+ Để đo khoảng cách từ vị trí A đến vị trí B ở hai bên bờ hồ, bạn An đi dọc bờ hồ từ vị trí A đến vị trí C và tiến hành đo các góc BAC và BCA. Biết AC = 25m, BAC = 58,95°, BCA = 83,15° (tham khảo hình bên). Hỏi khoảng cách từ vị trí A đến vị trí B là bao nhiêu mét?
+ Một người bán nước giải khát đang có 48 g bột cam, 18 l nước và 420 g đường để pha chế hai loại nước cam A và B. Để pha chế 1 l nước cam loại A cần 30 g đường, 1 l nước và 1 g bột cam, để pha chế 1 l nước cam loại B cần 10 g đường, 1 l nước và 4 g bột cam. Mỗi lít nước cam loại A bán được 30 nghìn đồng, mỗi lít nước cam loại B bán được 40 nghìn đồng. Người đó nên pha chế bao nhiều lít nước cam mỗi loại để có doanh thu cao nhất?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *